Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee

 Samen, om de uitvoer van de wet te kunnen optimaliseren!

  Privacybeleid,

Cliëntenraad Participatiewet & Wet Sociale Werkvoorziening (PW&WSW), gevestigd aan Fortstraat 18,
3249 AD Herkingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring;

Contactgegevens:

www.clientenraad-pw-wsw-go.nl
Fortstraat 18
3249 AD Herkingen

Bij vragen over de privacy kan er contact worden opgenomen met de secretaris, te bereiken via secretariaat@clientenraad-pw-wsw-go.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens van onze leden en/of toegevoegde leden of ingehuurde deskundigen/gasten die wij verwerken zijn:

    * Voor en achternaam
    * Adresgegevens
    * Telefoonnummer
    * E-mailadres
    * Bankrekeningnummer

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving via contactformulier website:

* Voor en achternaam
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken:
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van betalingen (enkel bij leden en ingehuurde deskundigen/gasten
* U te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Doel/reden bewaren

Persoonsgegevens

Wanneer doel/lidmaatschap is
bereikt/ beëindigd

Overleg
Telefonisch contact
Uitbetaling

E-mailadres

Wanneer doel/lidmaatschap is
bereikt/ beëindigd

Correspondentie

Bankrekeningnummer

5 jaar na beëindiging lidmaatschap

Uitbetaling

Delen van persoonsgegevens met derden:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cliëntenraad Participatiewet & WSW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Cliëntenraad Participatiewet & WSW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: secretariaat@clientenraad-pw-wsw-go.nl

Cliëntenraad Participatiewet & WSW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Cliëntenraad Participatiewet & WSW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@clientenraad-pw-wsw-go.nl